صابون گلیسیرینه زیتون
Skip Navigation Links
صابون گلیسیرینه زیتون
 

تقویت کننده ونرم کننده پوست


روغن زیتون در مقایسه با دیگر روغن های گیاهی سازگاری بهتری با پوست داشته و قابلیت نفوذ پذیری

بیشتری به داخل لایه های عمقی  پوست دارد. بنابراین روغن زیتون پوست را عمیقا وقویا تغذیه و تقویت

کرده پوست لطیف، درخشان و شاداب  می گردد. ترکیبات موثر روغن زیتون عبارتند از: توکوفرول ها ،

کاروتن ها، فیتواسترول ها، ویتامین ها وآنتی اکسیدان ها. این ترکیبات تمامی نیازهای پوست رابه خوبی

تامین نموده، موجبات رشد وتکثیر سلول های جدید را فراهم کرده وباکمک آنتی اکسیدان هااثرات مخرب

رادیکالهای آزاد ومواد شیمیایی محیطی را خنثی می کنند.ازطرف دیگر روغن زیتون غنی ازاملاحی نظیر

فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم بوده که موجب تقویت وبازسازی سلول های خشک وعاری از مواد مغذی

می گردد.حضور10% روغن زیتون ارگانیک وخالص برای تقویت،غذارسانی ودر نتیجه شادابی لطافت

ودرخشش پوست فوق العاده موثر می باشد.