صابون دی کلرومتازاینلول
Skip Navigation Links
صابون دی کلرومتازاینلول
 

جهت ضدعفونی نمودن دست وبدن


دی  کلرومتازاینلول، یک ضد عفونی کننده بی ضرر و قدرتمند  می باشد. اگر در یک محیط  آلوده قرار دارید،

با استفاده از این صابون اژه، دست های خود را کاملل ضدعفونی نموده واز عملکرد آن اطمینان داشته باشید.

کارکنان بیمارستان وافرادی که در محیط کار خود دائما با  عوامل  بیماری زا  در ارتباط  هستند ،  می توانند

با  استفاده از صابون  دی کلرومتازاینلول  به  خوبی خود را  از  بیماری های عفونی  حفظ  کنند.  صابون

دی کلرومتازاینلول، شستشو کننده خوبی برای شناگران و کارکنان استخر می باشد. زیرا نه تنها از آلودگیهای

قارچی و باکتریایی منتقل شده  از محیط  استخر پیشگیری میکند، بلکه بوی ناخوشایند کلر را از بدن و لباس

شناگران میزداید. برای این منظور لازم است بعد از هر بار استفاده  از استخر بدن و لباس خود را با صابون

دی کلرومتازاینلول اژه شستشو دهید. به اینوسیله میتوانید در مقابل بسیاری از بیماری های عفونی موجود در

محیط ایمن سازید.